VIẾNG BIA BÀẢnh minh họa

Ai cũng có một thời rực rỡ

Như bình minh đón ánh mặt trời

Ai cũng có một thời quyến rũ

Như hoa rừng say đắm bướm, ong


Người xưa đâu, má hồng, gót ngọc,

Đâu lầu son, gác tía. hương trầm,

Đâu bạc vàng, ngọc ngà, gấm vóc?

Nay chỉ còn một chốn hư không!


Lời thỉnh cầu xua làn hương khói

Xin người ban quả bạc, cành vàng

Ai cảm thông nỗi niềm cát bụi?

Nơi suối vàng u tối, quạnh hiu...

Hà Đông 2007

0 Response to "VIẾNG BIA BÀ"

Đăng nhận xét