HƯ ẢOẢnh minh họa

Đã từng trắng những đêm trường

Để ghim bao nỗi vấn vương tim này

Sắt se chiều xuống, heo may

Ngẩn ngơ nhớ bóng trăng gầy, sương tan

Tháng ngày như xé tim gan

Khói pha màu tóc, đông tàn vẫn không!

0 Response to "HƯ ẢO"

Đăng nhận xét