THU CHÍNẢnh minh họa

Nắng chiều đổ nghiêng nghiêng

Dệt gấm từng mái ngói

Gió chiều vờn bối rối

Trên mỗi cánh hoa vàng


Chiếc lá rơi khẽ khàng

Vào ráng chiều tim tím

Có tiếng chim bìm bịp

Từ vạt lúa bên sông


Hương lúa ngát trên đồng

Mang theo mùa thu chín

Bước chân ai bịn rịn

Bóng trôi theo trăng vàng

10 – 2005

0 Response to "THU CHÍN"

Đăng nhận xét