THĂM LĂNG TỰ ĐỨCẢnh minh họa

Hồ sâu sen nở thắm hồng

Đường quanh co, nắng vờn trong gió ngàn

Nào đâu áo tía, lọng vàng?

Nào đâu dáng ngọc, dịu dàng tiếng loan?

Một thời vàng giát theo chân

Giờ là nấm đá phơi thân giữa trời

Âm thầm hoa rụng, lá rơi

Tường rêu, vách đổ, đâu người tri âm!

Phai mờ cùng với tháng năm

Thoảng như tiếng vọng xa xăm giữa trời...

Huế 8- 2004

0 Response to "THĂM LĂNG TỰ ĐỨC"

Đăng nhận xét