NỬA VẦNG TRĂNGẢnh minh họa

Nửa vầng trăng ở nơi đâu?

Còn đây một nửa - nơi đầu nhớ mong.

Tiếng chim như xẻ cõi lòng,

Hương đêm như thấm vào trong nỗi buồn.

Sương làm lạnh giá cành xuân,

Gió như muốn kéo sông Ngân xuống gần.

Giá đừng có ánh trăng ngần

May ra bớt được đôi phần nhớ mong!

0 Response to "NỬA VẦNG TRĂNG"

Đăng nhận xét