KHÔNG YÊUẢnh minh họa

Bảo rằng không say nhau

Sao ngày mong, đêm nhớ?

Bảo rằng yêu là khổ

Sao cứ đeo bên mình?


Chỉ vì một chữ " tình"

Làm người ta khô héo,

Làm người ta điên đảo,

Trong tận cùng khổ đau!


Năm tháng chẳng đổi màu

Đông - Tây rồi kim - cổ

Chữ " tình " kia muôn thuở

Rớm máu tim bao người?


Bắc thang lên hỏi trời,

Sao vô tình đến vậy?

Đã ban cho hình người,

Sao không thêm trái ngọt?

0 Response to "KHÔNG YÊU"

Đăng nhận xét