MẸ HỨA TRƯỚC NHÉẢnh minh họa

Con vào học lớp một

Vẫn còn bé tẹo teo

Mà chiếc cặp con đeo

Rõ nặng ơi là nặng!


Không nỡ để con mang

Mẹ săn đón sẵn sàng

Xách giúp con chiếc cặp

Và dắt con tới lớp.


Tối học bài bất chợt

Con nói rằng: "Mẹ ơi

Con nhiều sách thế này

Quyển nào cũng đầy chữ

Chữ nhiều cất vào đâu?

Mà nhà mình thì bé

Hay mua thêm nhà nhé

Để con cất chữ vào

Nhớ mua ở tầng cao

Trộm không vào lấy được

Mẹ hứa với con trước

Để con còn học bài... "

1998

0 Response to "MẸ HỨA TRƯỚC NHÉ"

Đăng nhận xét