NGƯU LANG - CHỨC NỮẢnh minh họa

Ngưu Lang - Chức Nữ mãi xa vời

Dẫu rằng níu kéo vẫn đôi nơi

Hỏi bắc làm chi cầu Ô - Thước?

Để giữa trời xanh hận suốt đời!

0 Response to "NGƯU LANG - CHỨC NỮ"

Đăng nhận xét