VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNHẢnh minh họa

Đây Vạn lý trường thành

Nối bao nhiêu đỉnh núi

Trời mênh mông màu xanh

Gió ngàn phương lồng lộng


Vách đá hằn rêu phong

Đường lên mờ cát bụi

Bóng người xưa đâu rồi

Nào vương hầu, sĩ tử!


Đã bao lần máu đổ?

Đã mấy lần vinh quang?

Đều theo về thiên cổ

Để lại bóng thu tàn

Trên con đường vạn dặm...

Vạn lý trường thành 10 - 2003

0 Response to "VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH"

Đăng nhận xét