HỒN LỮ KHÁCHẢnh minh họa

Mến nhau đâu quản đường dài,

Từ lâu đã ước một ngày tới đây

Thu vàng còn đọng trên cây,

Sương mờ trắng phủ, liều gầy xôn xao

Chốn này xinh đẹp biết bao,

Vườn cây đỏ lá, nhà cao điệp trùng

Lạc hồn giữa chốn cấm cung,

Cảnh xưa còn đó, người hùng nơi đâu?

Ai làm vách đổ, thành xiêu?

Vì ai sông núi bao điều đắng cay?

Bụi hồng dường vẫn đâu đây,

Chiều thu bóng ngả, tháng ngày vẫn trôi...

Bắc kinh 10 - 2003

0 Response to "HỒN LỮ KHÁCH"

Đăng nhận xét