Giới thiệu Nhà thơBút danh: Phương Đông
Quê quán: Hồng Phong – Vũ Thư – Thái Bình
Cử nhân Kinh tế
Đang làm việc tại Hà Nội
Điện thoại: 0904149199
Giải thưởng trong cuộc thi thơ về đề tài Nông nghiệp
Các tập thơ in riêng:
- Nửa Vầng Trăng – NXB Hội nhà văn 2004
- Giữ Lại Hồn Thu – NXB Hội nhà văn 2010
Các tập thơ in chung:
- Hương Hoa Sữa – NXB Hội nhà văn 2005
- Tuyển tập Hương Ngoại Ô – NXB Hội nhà văn 2004-2005
- Tuyển tập Hương Đất Việt – NXB Lao động 2006-2008
- Thơ hay 3 miền – NXB Văn học – 2008
- Thơ Hà Nội tập 1 – NXB Thanh niên 2008
- Thơ Thanh Xuân – NXB Hội nhà văn 2008
- Màu Xanh No Ấm – NXB Lao động 2009
- 999 Tác Giả Thơ Đương Đại – NXB Lao động 2010
- Có nhiều bài đã đăng trên báo, tạp chí Trung ương và Địa phương

0 Response to "Giới thiệu Nhà thơ"

Đăng nhận xét