TÌNH THUẢnh minh họa

Liễu gầy để tóc rối bời

Heo may cuốn lá vàng rơi vào chiều

Hoàng hôn mấy sợi đăm chiêu

Dường như nuối tiếc nắng chiều heo may

Thu như trái mọng trên cây

Để đời khao khát đêm ngày nâng niu

Lòng say như phải bùa yêu

Giá quanh năm chỉ thu gieo nắng vàng…

2011

0 Response to "TÌNH THU"

Đăng nhận xét